ازدواج

ازدواج

انسان يك سری نيازهاي زيستی و روانی خواهد داشت، كه اگر اين نيازها تأمين نشود هم ادامه‏ ی حيات او ممكن است دچار مشكل شود و هم در صورت زنده بودن از رشد و كمال واقعي بهره‏ مند نخواهد شد.

 

يك دسته از اين نيازها نيازهاي زيستي می باشند مانند نياز به آب، هوا، غذا و… اگر اين نيازها تأمين نشود قطعا ادامه‏ي زندگي براي انسان و هيچ موجود زنده ديگر امكان‏پذير نخواهد بود، به اين نيازها نيازهاي نخستين يا اوليه مي‏گويند.

 

لکن علاوه بر نيازهاي اوليه يك سلسله نيازهاي ديگري انسان دارا می باشد كه بيشتر جنبه‏ي رواني خواهد داشت قطعا اگر اين نيازها از طريق صحيح تأمين نشوند انسان به آرامش واقعي نخواهد رسید و اگر انسان آرامش رواني نداشته باشد نمي‏تواند به سوي رشد و كمال و شكوفايي گام بردارد از جمله‏ي اين نيازها مهرطلبي و مهرورزي نسبت به ديگران است.

 

انسان دوست دارد كه به او مهر بورزند كما اينكه دوست دارد به ديگران مهر بورزد با ديگران ارتباط و دوستي برقرار نماید.

 

يكي ديگر از نيازهاي انسان نياز به يك جفت جنسي می باشد.

 

يعني براي تأمين نيازهاي جنسي و غريزي خود نيز نياز به يك فردي دارد كه همتاي او باشد و در همه‏ي اديان الهي از جمله دين حيات بخش اسلام تأمين اين نياز در قالب ازدواج تحقق می پذیرد و ازدواج فوايد بسيار زيادي براي انسان دارد، از جمله‏ي اين فوايد علاوه بر ارضاء غريزه‏ي جنسي، دست‏يابي به آرامش است و قرآن يكي از فلسفه‏هاي ازدواج را دست‏يابي به آرامش مي‏داند و مي‏فرمايد ازدواج كنيد.

 

آرامش يكي از مهمترين نيازهاي بشر است و چه فلسفه‏اي زيباتر از اين كه خداوند اين آرامش و تسکین را در ازدواج قرار داده البته آرامش و اطمينان مراتبي دارد يك رتبه‏ي آن از طريق ازدواج حاصل مي‏شود، مراتبي دیگر از طريق عبادت و ذكر خداوند تأمين مي‏شود چنانچه خداوند می فرماید:

 

الا بذكر الله تطمئن القلوب، آگاه باشيد كه با ياد و ذكر خدا دلها آرام می شود.

 

آرامش مهمترين چيزي است كه مي‏تواند زمينه‏ساز استفاده از ساير امكانات و استعدادها را فراهم نماید.

 

انسان پر استرس هرگز نمي‏تواند از تمام ظرفيت‏هاي خود استفاده كند و به تكامل برسد.

 

لکن حداقل چيزي كه مي‏تواند بعنوان ‏امر ازدواج باشد رسيدن به آرامش نسبي براي استفاده از ساير توانمنديها است و بالاخره دستيابي به خود شكوفايي و كمال نهايي و اين مطلب در طول تاريخ و حيات بشر به تجربه ثابت شده است.

 

علاوه بر آن چه گفته شد ازدواج به زندگي انسان نظم مي بخشد و روابط خانوادگي را به گونه اي تعريف مي كند كه وضعيت پسر و دختر از حالت نابساماني به وضعيت سامان دهي روی مي آورد و به تجربه ثابت شده اگر چه ازدواج داراي مشكلات و پذيرفتن مسئوليتها مي باشد، ولیکن هر كس زودتر ازدواج كرده است به طور معمول اشتغال مسكن و وضعيت زندگي او نيز زودتر شكل گرفته است.

 

به طور مختصر مي توان درباره ازدواج و نتايج و ثمرات آن چنين اظهار داشت كه ازدواج در سه  امر خلاصه مي شود تكميل، تسكين و توليد.

 

در اين زمينه توصيه مي شود مطالب زير را مطالعه نمایید:

 

بدین سبب، ارضاي غريزه جنسي و تأمين نيازهاي فيزيولوژيك انسان از آثار مثبت ازدواج می باشد؛ ولي مي‏توان فلسفه و حقيقت ازدواج از نظر اسلام را در سه امر جست و جو نمود:

 

تكميل، تسكين و توليد.

 

تكميل‏

 

هيچ انساني به تنهايي كامل نمی باشد و پيوسته در جهت جبران كمبود خويش تلاش مي‏نماید.

 

فرد در پي رسيدن به استقلال فكري می باشد، براي جبران نواقص و تأمين نيازهاي بي شمار خود به سوي ازدواج سوق داده مي‏شود و با گزينش همسري مناسب و شايسته موجبات رشد و تكامل خويش را فراهم مي‏نماید.

 

مرحوم شهيد مطهري در اينباره مي‏فرمايد:

 

«تشكيل خانواده يعني يك نوع علاقه‏مند شدن به سرنوشت ديگران….

 

و يكي از علل اين كه در اسلام ازدواج يك امر مقدس و عبادت تلقي شده است همين است…

 

ازدواج اولين مرحله خروج از خود طبيعي فردي و توسعه پيدا كردن شخصيت انسان است…

 

پختگي اي كه در پرتو ازدواج و تشكيل خانواده ايجاد مي‏شود، در هيچ جاي ديگر نمي‏توان به آن رسيد.

 

و آن را فقط در ازدواج و تشكيل خانواده بايد بدست آورد.»

 

(کتاب تعليم و تربيت در اسلام، شهيد مطهري. ص 252)

 

شخصيت انسان پس از ازدواج به يك شخصيت اجتماعي تبديل مي‏شود.

 

زيرا در پرتو ازدواج و زندگي مشترك خود را شديداً مسئول حفظ همسر و تأمين وسایل زندگي و تربيت فرزندان آينده تلقي مي‏كند و تمام هوش، ابتكار و استعدادهاي خود را به كار مي‏گيرد.

 

به عبارت ديگر، احساس مسؤوليت اجتماعي در او شكل مي‏گيرد و بسياري از شايستگي‏ها و توانمندي‏هاي نهفته در درونش را شكوفا مي‏سازد.

 

بدین لحاظ، مي‏توان ازدواج را مايه رشد و كمال يافتن انسان دانست.

 

در واقع خداوند انسان را به گونه‏اي آفريده كه بدون جنس مخالف ناقص است و با جنس مخالف كامل مي‏شود.

 

مرد به زن نيازمند است و زن به مرد.

 

هر كدام از دو جنس از نظر روحي و جسمي به هم وابسته‏اند و با قرار گرفتن در كنار هم يكديگر را تكميل مي‏كنند.

 

تسكين‏

 

مهم‏ترين نيازي كه بر اثر ازدواج تأمين مي‏شود، نياز به آرامش و احساس امنيت و آسودگي می باشد.

 

اين نياز كه در سرشت آدمي ريشه دارد، چنان مهم است كه خداوند در بيان ازدواج مي‏فرمايد:

 

«از آيات و نشانه‏هاي خداوند اين است كه براي شما از جنس خودتان همسراني قرار داديم تا در كنار آنان آ رامش يابيد.» (سوره روم : آيه 21) .

 

لکن، همسر موجب آرامش و امنيت خاطر و محيط خانه وسيله آرامش روحي زن و مرد قرار داده شده است.

 

در اوايل جواني احساس تنهايي، بيهودگي و نداشتن پناهگاه انسان را فرا مي‏گيرد.

 

ازدواج و قرار گرفتن در كنار زوجی شايسته و دلسوز اين احساس را محو می کند و او را به آرامش روحي مي‏رساند.

 

اين احساس آرامش به ثبات فكري و روحي، وقار، احساس ارزشمند بودن و لذت صورت می گیرد.

 

توليد

 

يكي از ثمرات بزرگ ازدواج وجود فرزند و بقاي نسل آدمي می باشد.

 

توليد و تكثير نسل را نبايد كوچك و بي اهميت بشمارید.

 

لکن هدف آفرينش جهان وجود انسان و پرورش و تكامل او می باشد.

 

توليد و پرورش انسان‏هاي خدا پرست و موحد و نيكوكار و صالح، مطلوب خداي جهان آفرين است.

 

از ديد اسلام، وجود فرزند صالح براي پدر و مادر يك عمل صالح است و در سعادت دنيا و آخرت آن‏ها مؤثر می باشد، به همين دلیل، معصومان توليد و تكثير نسل را از اهداف ازدواج میدانند‏.

 

پيامبر اكرم(ص) مي‏فرمايد:

 

«چه مانع دارد كه مؤمن براي خودش همسري برگزيند.

 

شايد خدا فرزندي به او عطا كند كه با گفتن لااله الاالله زمين را سنگين سازد.»

 

در واقع زوج‏ها از طريق فرزندان خود رشته پيوند ميان اعضاي يك نسل را به وجود مي‏آورند و نسلی را به نسلی دیگر می رسانند.

 

اين امر از اهداف اساسي ازدواج تلقی می شود. وجود فرزندان به گرمي، پويايي و صفاي كانون خانواده است و انگيزه ادامه زندگي را در انسان تقويت مي‏كند.

 

ازدواج، ازدواج در اسلام، مزایای ازدواج، فلسفه ازدواج، آرامش فردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *